Vergunningen 80 windturbines in Vlaanderen al jarenlang geblokkeerd

29 September 2015

Equivalent van 40% van reeds geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen zit momenteel vast in procedures, meldt VWEA. "Procedures moeten naar een redelijke termijn van 6 maanden"

Na een bevraging bij zijn leden over de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt de sectororganisatie VWEA vast dat een totaal vermogen van 229,3MW - of 80 windturbines - aan windenergieprojecten al vele jaren geblokkeerd zit.

De bevraging baseerde zich op procedures over stedenbouwkundig vergunde projecten die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten worden behandeld. 

"Het wachten op een uitspraak loopt in de helft van de gevallen twee tot vier jaar of langer op", stelt VWEA. "Wij dringen er als sectororganisatie bij de betrokken ministers op aan hier spoedig actie tegen te ondernemen. Een beslissingstermijn van de Raad binnen de 6 maanden is een echte noodzaak.".

De stelling van sectororganisatie VWEA dat procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lang aanslepen, wordt door het concrete cijfermateriaal bevestigd. 

De gegevens betreffen 46 projecten van de laatste 5 jaar met in totaal 137 windturbines of een totaal vermogen van 373,7MW. De resultaten van deze bevraging zijn dan ook representatief voor Vlaanderen.

"De windenergiesector heeft vooral nood aan het goed werken van bestaande regels en procedures in plaats van steeds maar nieuwe regels en planningsinitiatieven", aldus de organisatie. 

"Dergelijke aanpak is cruciaal om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen. We zien 2000MW aan windenergie als een realistische Vlaamse doelstelling tegen 2020". Een link naar de resultaten van de enquête vindt u bij 'Leestips' onderaan.

In 61% van de gevallen (229,3MW) is nog steeds geen uitspraak is en dat doorlooptijden in de helft van de gevallen oplopen van 2 tot 4 jaar of langer. Dat is bijna 40% van het totaal geïnstalleerd vermogen op eind 2014 in Vlaanderen dat geblokkeerd zit in procedures.

"Dit is bijzonder nefast voor het maatschappelijk draagvlak", aldus VWEA. "Doordat omwonenden zolang in onwetendheid gehouden worden, wordt het draagvlak voor de nieuwe windenergieprojecten sterk ondermijnd". 

Ook voor de uitbaters van de windparken heeft deze jarenlange rechtsonzekerheid naar verluidt verstrekkende gevolgen. Zowat 343 miljoen euro aan investeringswaarde bevindt zich jaren in onzekerheid. 

VWEA stelt tot besluit te 'hopen dat de nodige maatregelen getroffen worden om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot een redelijke termijn van 6 maanden terug te brengen'.

Bron: Engineernet.be (Bert Belmans) (foto: RePower)

 
Share
Deel dit bericht