Mariene energie "bankable"? Nationale MET-CERTIFIED-workshop voor standaardisatie en certificatie in de mariene energie

Datum: 
13 september 2017 09:30
Locatie: 
GreenBridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende

Mariene energietechnologieën (getijdenenergie, golfenergie, thermische of osmotische energie) bevinden zich in een belangrijke precommerciële fase, vlak voor opschaling. De financiering van deze projecten verloopt doorgaans moeilijk, omdat het financieel risico hoog ingeschat wordt, de sector is met andere woorden nauwelijks “bankable”.  Een belangrijke reden is het ontbreken van standaardnormen en certificatieschema’s voor deze technologie.  Het MET-Certified-project (Interreg 2 Zeeën) wil deze normen en schema’s verder ontwikkelen en toepassen in demonstratiecases.

De POM West-Vlaanderen (Fabriek voor de Toekomst Blue Energy), Power-Link UGent, Dutch Marine Energy Centre en NEN nodigen u van harte uit voor een workshop op woensdag 13 september in GreenBridge, Oostende waarbij u geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en certificatie voor golf-, getij- en OTEC-technologie onder IEC (International Electrotechnical Commission) en meer bepaald IEC-RE (IEC – Renewable Energy), alsook de link met TC-114. Het proces van zowel technologische uitwerking, projectontwikkeling en de bepaling van standaarden en normen is op heden nauw verweven.  

Ook benieuwd naar het certificatieproces en wil u weten hoe een certificatiebureau een Technology Qualification als tool gebruikt, welke guidelines reeds beschikbaar worden en welke IEC-normen (bijvoorbeeld de 62600 reeks) in ontwikkeling zijn?  Wil u weten hoe zowel een energieconvertor of een project gecertifieerd kan worden?  Wil u tevens actief hieraan bijdragen om uw noden kenbaar te maken, zodat hiermee rekening gehouden kan worden?  Hou deze datum dan zeker vrij!

De workshop maakt onderdeel uit van het MET-CERTIFIED project binnen het Interreg 2 Zeëen programma en aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Optioneel kan u in de voormiddag een toelichting over het MeyGen project (Deme Blue Energy) en de product- en projectontwikkelingen van Tocardo volgen. Deze wordt parallel gehouden met de Blue Growth Summerschool.  De MET-CERTIFIED-workshop zelf staat echter los van deze Summerschool.

Doelgroep van deze workshop: technologie ontwikkelaars, supply chain, classificatie bureaus, test laboratoria, project ontwikkelaars, financiers, verzekeraars, vergunningsverlenende overheden.

MET-CERTIFIED-project: 

website
Twitter

Optioneel programma
9u40
Ontvangst met koffie

10u10
Toelichting MeyGen project door Joury Van Gijseghem, DEME Blue Energy
Ontwikkelingen vanuit Tocardo door Hans Van Breugel, Tocardo​

12u30
Lichte lunch

Programma workshop
13u30
Verwelkoming en introductie

14u00
Ontwikkelingen in het kader van certificatie en standaardisatie binnen mariene energie 
Introductie tot het MET-CERTIFIED-project
In deze sessie krijgt u een helder overzicht van de aanleiding, doelstellingen, activiteiten en partners binnen het project (spreker TBC).
Risico beperking van mariene energie projecten door internationale certificatie en standaardisatie
Martijn Geertzen (NEN, namens MET-CERTIFIED) geeft een overzicht van de toepasselijke normen, de relevante internationale structuren zoals IEC-RE mariene energie en IEC- TC114 en de laatste ontwikkelingen binnen deze groepen.

14u50
Interactieve workshop: goede standaarden en certificatieschema's die mariene energie financierbaar maken. Marktvragen bij standaardisatie en certificatie, waarbij vragen of wensen vanuit de industrie geïdentificeerd en gekaderd worden
Conclusies en aanbevelingen

17u30
Netwerkreceptie

 

CONTACT

Pieter Mathys
POM West-Vlaanderen
Stafmedewerker Blue Energy Fabrieken voor de Toekomst
T: +32 59 36 99 39
E: pieter.mathys@pomwvl.be

 

INSCHRIJVEN

 
Delen
Deel dit bericht