Opleiding "Energie-efficiëntie in de industrie"

Datum: 
13 mei 2015 16:00 t.e.m. 17 december 2015 21:15
Locatie: 
Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, IVPV leszaal, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

Na het succes van de drie vorige edities, biedt Universiteit Gent u een vernieuwde en geüpdatete versie van deze cursus aan. Energie-efficiëntie verdient een continue aandacht en kan uw bedrijf veel geld besparen.

Op 23 oktober 2014 verklaarden de leiders van de Europese Unie dat de emissie van broeikasgassen tegen 2030 met 40% moet worden gereduceerd ten opzichte van het niveau van 1990. Als gevolg van de herziening van de Energy Efficiency Directive, stelde de Europese Commissie een energiebesparing van 30% voorop tegen 2030 door middel van energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie vormt een speerpunt in het Europees energiebeleid voor minder CO2-emissies en meer energie onafhankelijkheid binnen de EU. De bijdrage van de industrie hierin is niet te verwaarlozen.

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen. Er wordt vertrokken van de basiskennis omtrent thermodynamica en energieconversie die iedere ingenieur meekreeg op de schoolbanken. In de eerste module wordt ingegaan op de nieuwe technieken die worden ontwikkeld zowel voor de productie, het transport en het gebruik van warmte. De tweede module legt het verband tussen warmte en arbeid. De derde module behandelt de efficiënte productie van arbeid en het gebruik van elektrische energie. In de laatste module worden de economische en beleidsaspecten van energiebesparing en klimaatverandering behandeld.

Bij de samenstelling van het programma werd erover gewaakt een evenwichtig aanbod uit te werken tussen fundamentele en praktische kennis. In iedere module wordt vertrokken van de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen. Iedere module eindigt met de behandeling van een aantal voorbeelden, waarbij deze technieken in een bedrijf in praktijk werden gebracht of waar de deelnemers zelf cases kunnen uitwerken. Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

meer informatie over deze opleiding, kunt u hier terugvinden.

 
Delen
Deel dit bericht