RESOC XL: Blauwe economie, een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen

Datum: 
18 oktober 2017 17:15
Locatie: 
GreenBridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende
Blauwe groei

RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt u van harte uit voor ons vierde RESOC XL: blauwe economie, een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen. Deze thematische bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Flanders’ Maritime Cluster, POM West-Vlaanderen en GreenBridge.

De blauwe economie biedt heel wat groeimogelijkheden voor de regio Noord-West-Vlaanderen op het vlak van duurzame energie, kustverdediging, aquacultuur, toerisme, transport en milieu. Met het oog op jobcreatie, economische groei en innovatie zal de ontwikkeling van deze groeisectoren in sterke mate bepaald worden door samenwerking.
Partnerschappen tussen ondernemingen, socio-economische actoren, kennisinstellingen en provinciale en lokale overheden zijn dus een must. Op Vlaams niveau erkent de Vlaamse regering binnenkort trouwens enkele economische clusters als volwaardige speerpuntclusters, om deze verder te verankeren en intensief te ondersteunen. Een uitgelezen kans, want vandaag zijn alle elementen aanwezig om ook een economische en multidisciplinaire ontwikkeling van de Blauwe Cluster te realiseren. Mét een uitgesproken internationale uitstraling, via ambitieuze acties en consistente investeringsvoorstellen. Het zwaartepunt hierbij bevindt zich in Oostende, maar de toegevoegde waarde voor de bredere regio is onmiskenbaar.
 
Blauwe groei

Via deze RESOC XL wil RESOC Noord-West-Vlaanderen het draagvlak vergroten omtrent de blauwe economie, en de Blauwe Cluster in het bijzonder, bij de lokale besturen en de socio-economische actoren in Noord-West-Vlaanderen. Want de blauwe economie is duidelijk een hefboom voor lokale werkgelegenheid.
 
Met de RESOC XL-sessies zet RESOC Noord-West-Vlaanderen meer dan ooit in op waar het sinds jaar en dag sterk in is: het verbinden van streekbeleidsactoren als neutrale actor. En dat heel bewust buiten gesloten plenaire bijeenkomsten, omdat zoveel mensen mee het streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen maken. Steeds gaan we op verplaatsing naar locaties die een belangrijke rol spelen in het DNA van onze Noord-West-Vlaamse regio. GreenBridge in Oostende, waar technologie niet alleen groen maar ook blauw kleurt, is voor deze RESOC XL dus een meer dan logische keuze.
 
Programma
17.15 u.     Ontvangst met broodjes
17.45 u.    Verwelkoming Dirk De fauw, voorzitter RESOC Noord-West-Vlaanderen 
17.50 u.    Onze Noordzee als motor voor duurzame groei en tewerkstelling: de ongekende mogelijkheden van de blauwe economie Marijn Rabaut, onafhankelijk marien en duurzaamheidsexpert
18.15 u.   Getuigenissen van concrete initiatieven omtrent blauwe groei:
  • Marianne Martens, GreenBridge: incubatiecentrum met focus op blauwe economie
  • Tomas Sterckx, DEME: biogene riffen als kustverdediging
  • Bert Groenendaal, Sioen: lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier
  • Willy Versluys, Brevisco: Noordzee Aquacultuur, kansen voor het bedrijfsleven
  • Peter Bossier, UGent: Noordzee Aquacultuur, rol van kennisinstellingen
  • Sarina Motmans, POM West-Vlaanderen: Fabriek voor de Toekomst Blue Energy
19.20 u.    Slottoespraak Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie
19.35 u.    Netwerkmoment 
 
Praktisch
Datum: woensdag 18 oktober, onthaal vanaf 17.15 u., netwerkmoment start om 19.35 u.
Locatie: GreenBridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende.
Dit RESOC XL is gratis, inschrijven is noodzakelijk.
Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 13 oktober. Intekenen kan via deze link.
 
Fotogalerij
Blauwe groei
Delen
Deel dit bericht