Studiedag: Pragmatische en praktische oplossingen voor het gebruik van KMWT

Datum: 
23 april 2015 12:30
Locatie: 
De Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich

Op 28 april organiseren Universiteit Gent en Tecnolec een infosessie rond kleine en middelgrote windturbines (KMWT), met de steun van het Agentschap Ondernemen.

Door de afwezigheid van een eenduidige beleidsaanpak inzake het plaatsen van middelgrote windturbines in Vlaanderen, zijn KMWT vandaag slechts in zeer beperkte mate vertegenwoordigd in het Vlaams energielandschap. Gemeentebesturen zijn bevoegd voor het vergunnen van KMWT, maar kunnen de visuele impact en de inpasbaarheid ervan moeilijk inschatten. Dit struikelblok kan omzeild worden door de impact aan te tonen met virtuele simulaties van potentiële inplantingslocatie(s). Het onderscheid tussen KMWT en grote windturbines kan op deze manier duidelijk in beeld worden gebracht.

Bovendien heerst er ook wantrouwen en onwetendheid over de rentabiliteit van KMWT in het algemeen. Door het onvolgroeide karakter van de markt, is de kans reëel dat er geopteerd wordt voor een onrendabel systeem of een gebrekkig product, ondanks het feit dat er rendabele en performante KMWT beschikbaar zijn.

Deze sessie is gewijd aan pragmatische en praktische methodes die oplossingen en raad bieden voor bovenstaande problematiek. Enerzijds zullen enkele virtuele tools worden voorgesteld. Het bedrijf ROM3D stelt hun Win3D software voor en Bosch en Van Rijn, Connect en VIA Drupsteen stellen hun Windmolenplanner voor. Beide tools bieden innovatieve oplossingen voor het visualiseren van KMWT op een realistische manier. Anderzijds komt een checklist aan bod die kan gebruikt worden om de kwaliteit en conformiteit van KMWT na te gaan en bovendien ook de geschiktheid van potentiële inplantingslocatie. 

Programma

13u30

Ontvangst met broodjes

14u00

Voorstelling software tool 'Win3D'
ROM3D

14u30

Voorstelling 'Windmolenplanner'
Bosch en Van Rijn, Connect en VIA Drupsteen

15u00

Pauze

15u15

Voorstelling checklist voor KMWT
Karel Van Wyngene & Samuel Van Ackere, Universiteit Gent

16u15

Netwerkdrink

 

Het NIB-project Windkracht 13 is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines, en maakt deel uit van een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid. De economische pijler van het NIB focust op de 'Fabriek van de Toekomst' als knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief.

Locatie

De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Mocht u bovenstaande afbeelding niet kunnen bekijken, klik hier om u in te schrijven.
 

 
Delen
Deel dit bericht