Link2Innovate

Project

Het Interreg project Link2Innovate wil via coaching en samenwerking MKB’ers / KMO's in de grensregio helpen om de zogenoemde valley of death te trotseren, door jonge technologiebedrijven te linken aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens. Ook attendeert Link2Innovate grotere organisaties die op zoek zijn naar een innovatie op het bestaan van een relevant technologiebedrijf in het buurland.

Wat houdt de hulp in? 

GreenBridge is een van de zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubators) die in het kader van innovatie jonge technologiebedrijven aan launching customers helpt door ze te koppelen aan grotere bedrijven. Met de steun van Link2Innovate starten en volgen wij vier concrete cases op:

 

TESTSCASE 1: uittesten en kalibreren predictiesoftware voor baggerschepen

  

NextOcean is een Spin-Off van de Technische Universiteit van Delft. Ze ontwikkelden een wereldwijd uniek systeem dat zeegolven minuten op voorhand kan voorspellen. In het kader van Link2Innovate zal NextOcean een predictiesoftware installeren op een baggerschip van een Belgisch bedrijf. Met live testen aan boord, feedback van de crew en analyse van de bekomen data, willen zij hun voorspellend systeem afstellen en marktklaar maken voor dit specifiek type schepen. Meer info

 

TESTCASE 2 : Optische vezel installatie voor pile driving

Com & Sens is een spin-off bedrijf Universiteit Gent, gespecialiseerd in het toepassen van (ingebedde) glasvezel sensoren voor het opvolgen van composietconstructies. In het kader van Link2Innovate zal Com&Sens optische sensoren bevestigen op de monopile fundering van een offshore windturbine van een Nederlands partnerbedrijf voor het inhameren. De monopile wordt nadien weer aan land gebracht. Dit zal Com&Sens toelaten de impact van het hameren op de verschillende bevestigingsmethodes van optische sensoren nauwkeurig te bestuderen. Beoogde eindproduct is een optisch sensorensysteem dat op een eenvoudige manier aangebracht kan worden op een monopile waardoor dergelijke offshore constructies nauwkeuriger en intensiever gemonitord kunnen worden. Meer info

 

TESTCASE 3:  ontwikkeling van een AquaDrone inspectiesysteem voor sluizencomplexen

 

De Nederlandse startup AquaSmartXL ontwikkelt AquaDrone dienstverlening. Met hun zelfgebouwde drones inspecteren ze constructies vanop het water en brengen ze die 3D in kaart. Via Link2Innovate zal AquaSmartXL samen met een Vlaamse haven uittesten hoe zij met aangepaste apparatuur en meetmodellen ook havensluizen en andere haven gerelateerde infrastructuren in kaart kunnen brengen. Meer info

 

TESTCASE 4:  nieuwe blade monitoringsystemen voor windturbines

24SEA is een spin-off van VUB, gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van structural health monitoring (SHM) van offshore structuren.  Via Link2Innovate wil 24SEA blade monitoring met behulp van optische vezelsensoren voor het eerst verkennen en uittesten om zo de beschikbare systemen op de markt te verbeteren. Doel van het Link2Innovate project is een experimentele installatie van de sensoren en vervolgens een data transfer systeem uit te werken/testen waarmee de gegenereerde data overgebracht kunnen worden naar een centrale server in kantoren van 24SEA. Meer info

 

Sponsors:

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu

Partners: 

Vlaamse partners


 

              

Nederlandse partners


 

 

 

Met financiële steun van:

 
Delen
Deel dit bericht