Link2Innovate

Project

Jonge bedrijven worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death (de kloof tussen het ontwikkelen van technologische kennis en het succesvol in de markt zetten van een succesvol product), ook in de grensregio van Vlaanderen en Nederland. Over een innovatief product beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. Jonge bedrijven zijn vaak onervaren in netwerken en hebben niet voldoende middelen ter beschikking.

Het Interreg project Link2Innovate wil via coaching en samenwerking MKB’ers / KMO's in de grensregio helpen om de zogenoemde valley of death te trotseren, door jonge technologiebedrijven te linken aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens. Ook attendeert Link2Innovate grotere organisaties die op zoek zijn naar een innovatie op het bestaan van een relevant technologiebedrijf in het buurland.

 

Wat houdt de hulp in? 

Acht Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubators) helpen enerzijds jonge technologiebedrijven aan launching customers, en anderzijds grote bedrijven aan innovaties door jonge technologiebedrijven. De hulp die geïnteresseerde (en draagkrachtige) bedrijven de jonge technologiebedrijven kunnen bieden bij experimentele ontwikkeling, zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling, zorgt ervoor dat het product of de dienst voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen de jonge technologiebedrijven beroep doen op coaching zodat hun innovatie efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Het totale budget voor Link2Innovate bedraagt een kleine 2 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt bijgedragen door Interreg.

Voor wie? 

Zowel jonge technologiebedrijven die actief zijn in sleuteltechnologieën als gevestigde organisaties die op zoek zijn naar nieuwe technologie kunnen deelnemen aan Link2Innovate.
Het werkgebied is de gehele Nederlands/Vlaamse grensregio, dus de 3 zuidelijke Nederlandse provincies Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en (delen van) de 5 Vlaamse provincies.

GreenBridge zal waar mogelijk techno-starters en partnerbedrijven actief in mariene en maritieme toepassingen scouten.

Naar verwachting zal Link2Innovate 32 grensoverschrijdende samenwerkingen opleveren.

Link2Innovate loopt nog tot 31 maart 2019.

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.Meer info: www.grensregio.eu

GreenBridge ontvangt voor dit project aanvullende steun van de Provincie West-Vlaanderen.

 

Partners: 

Vlaamse partners


 

              

Nederlandse partners


 

 

 

Met financiële steun van:

 
Delen
Deel dit bericht