Bouw innovatief maritiem onderzoekscentrum start begin 2017

20 december 2016

 

In het havengebied Plassendale 1 start begin volgend jaar de bouw van een nieuw maritiem
onderzoekscentrum. In het centrum zal een golfbassin en een sleeptank aanwezig zijn. Hierin zal
baanbrekend onderzoek gebeuren naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en
objecten in zee.
 

Dit zal enerzijds de positie van maritiem wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen versterken.
Anderzijds zal de ontwikkeling van het havengebied een boost krijgen doordat het
onderzoekscentrum verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich verder te ontplooien in deze materie.
 
Investering van 30 miljoen euro
De Vlaamse regering investeert ruim 30 miljoen euro in een innovatief 2-in-1-complex met een
golfbassin en een sleeptank. Begin december ondertekende minister Weyts de gunning voor het
optrekken van de gebouwen voor een bedrag van 18,9 miljoen euro. Een samenwerkingsverband
tussen Signum + Architects en studiebureau Technum tekende het finale ontwerp uit. Het WestVlaamse
bedrijf Artes-Depret nv uit Zeebrugge zal het volledige complex bouwen.
Jan Goemaere, hoofd van de Cel Havens & Districten Kust, volgt het dossier van nabij op. Daardoor
werden de nodige procedures snel afgewerkt en kan de bouw al begin 2017 starten.
 
Duidelijke keuze voor Blue growth
Het golfbassin en de sleeptank zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek in
Vlaanderen. De strategische keuze van Vlaanderen voor Blue Growth wordt hiermee bevestigd. Blue
Growth is de langetermijnstrategie om duurzame groei in de mariene en maritieme sector als geheel
te ondersteunen.
 
Onderzoekinfrastructuur trekt ondernemers aan
Het golfbassin is een betonnen constructie van 30 x30 meter en 1.5 meter diep. Daarin kunnen
gecontroleerd stromingen, golven en wind gegenereerd worden. Op die manier kunnen testen op
schaal gebeuren van bijvoorbeeld: drijvende windmolens, golf- en getijdenconverters en andere
offshore constructies. De sleeptank is 174 x 20 meter en daarin worden scheepsrompen en
scheepsmanoeuvres op een realistische manier getest.
 
Voor windmolenbouwers, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie bieden
beide testbassins heel wat onderzoeksmogelijkheden. De testen dragen bij tot risicobeperking en
bieden de kans aan grote en kleine bedrijven om sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.
 
Delen
Deel dit bericht