Carol Bailleul voorzitster bij belangenvereniging BESAA voor veiligheidsadviseurs

29 juni 2015

De functie van veiligheidsadviseur werd in het leven geroepen sinds de EU wetgeving dit in januari 2000 verplicht stelde. Momenteel telt België enkele duizenden interne en externe adviseurs die dagelijks advies geven aan ondernemingen die gevaarlijke goederen vervoeren, laden of lossen. Hun belangenvereniging BESAA verkoos vandaag een nieuwe voorzitster met ambitieuze plannen: Carol Bailleul.

Veiligheidsadviseur, een beroep met grote verantwoordelijkheid

Elke onderneming die gevaarlijke goederen over de weg vervoert en/of laad-, los-, vul-, of verpakkingswerkzaamheden verricht, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa moet beschikken over een veiligheidsadviseur. Zo besliste de  Europese Commissie eind jaren negentig. Sindsdien zorgen veiligheidsadviseurs  er voor dat deze bedrijven zich aan de regels houden. Een beroep met een serieuze verantwoordelijkheid, omdat het niet naleven van deze wetgeving belangrijke consequenties kan hebben.
 

Beroepsfederatie BESAA: uitwisseling van kennis en ervaring

Sinds haar oprichting in 2011, staat belangenvereniging BESAA  (Belgian Safety Advisors Association) ten dienste van deze Belgische veiligheidsadviseurs. De vereniging streeft, door middel van uitwisseling van kennis en ervaring, naar een zo veilig mogelijke vervoer, op- en overslag en fysieke behandeling van gevaarlijke stoffen.

 

Nieuwe voorzitster met duidelijke missie

Vandaag werd Carol Bailleul verkozen tot nieuwe voorzitster van BESAA. Zij is zelf sinds 2000 veiligheidsadviseur en heeft zowel intern bij bedrijven als extern een brede expertise in diverse sectoren. Ze heeft een duidelijke kijk op de doelstellingen van BESAA en ambitieuze plannen. Zo wil ze dat de vereniging gezien wordt als een ernstige gesprekspartner in de sector én dat de functie van veiligheidsadviseur en de bijhorende verantwoordelijkheid meer aandacht krijgt. Daarnaast heeft ze de ambitie om de rol van BESAA verder uit te breiden en een dialoog aan te gaan met de bevoegde nationale en regionale overheden, met andere beroepsverenigingen én met de industrie zelf. Een verdere uitbreiding van het huidige aanbod van trainingsmogelijkheden en netwerkbijeenkomsten en het uitbouwen van de website staan op het programma.

 

Carol: “Door mijn eigen ervaring ben ik me zeer bewust van de valkuilen en uitdagingen van ons beroep.  BESAA kan en moet hierin een belangrijke rol spelen en dienen als meldpunt en belangenbehartiger voor eventuele issues. Het is ook mijn intentie om van BESAA hét forum te maken voor het uitbouwen van een professioneel netwerk en voor het aanreiken van praktische tools. Ik ben vereerd met deze nieuwe positie als voorzitster en zal er alles aan doen om van BESAA een sterke Belgische partner te maken.”

                                                                                                                                                                        

Voor meer informatie: www.besaa.be

 
Delen
Deel dit bericht