Haven Oostende zet voluit in op 'blue energy'

27 oktober 2014

De haven van Oostende gaat nauw samenwerken met vier andere Europese middelgrote havens. Seanergy Ports maakt de havens competitiever op de internationale markt van offshore wind-projecten. Blue Energy is immers een veelbelovende groeisector.

Seanergy Ports is een samenwerkingsverband tussen de kleine en middelgrote zeehavens van Oostende, Ramsgate (VK), Newhaven (VK), Rendsburg Port (D) en Brunsbüttel Ports (D). “Tussen deze havens waren er al nauwe contacten om te onderzoeken hoe bepaalde trafieken geoptimaliseerd konden worden”, legt Laure Martroye, marketingverantwoordelijke van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, uit.

“De formele samenwerking in Seanergy Ports is een gevolg van een studie door het Europese havenplatform LoPinod, dat op zoek gaat naar duurzame alternatieven voor de traditionele distributiekanalen en activiteiten. Die studie wees uit dat veel (kleine en middelgrote) havens bezig zijn met dezelfde activiteiten, bijvoorbeeld diensten aan de groene energiemarkt. Om in een concurrentiële en overgereguleerde markt competitief te kunnen blijven, is een samenwerkingsverband als Seanergy Ports wenselijk en noodzakelijk.”

Wind en water

De partners in Seanergy Ports focussen voluit op de blue energy-sector van wind- en waterenergie. “De Oostendse haven heeft daar als facilitator en dienstverlener al een belangrijke positie in verworven en kan die nu alleen nog versterken”, zegt Laure Martroye. “Voor de Belgische kust is er plaats voor acht windmolenparken; drie ervan zijn al gerealiseerd. Door de goedkeuring van de Stevin-verbinding, een hoogspanningskabel over land tussen Zeebrugge en Zomergem, kunnen nu ook de vijf andere projecten verder ontwikkeld worden. In samenwerking met de provincie heeft de Oostendse haven een langetermijnvisie en een masterplan rond blue energy opgemaakt: bedrijven die in deze sector actief zijn, kunnen zich hier gemakkelijk vestigen. We creëren daarvoor de noodzakelijke infrastructuur en zorgen voor een actieve ondersteuning.”

Onder Blue energy vallen ook golf- en getijdenenergie. “Op dat vlak zijn hier nog geen grote projecten gerealiseerd, al zijn er wel testprojecten voor onze kust. En in GreenBridge, het wetenschapspark van de Universiteit Gent, in de achterhaven wordt de komende tijd een golf- en sleeptank in gebruik genomen, waarin tests kunnen worden gedaan naar golf- en golfslagenergie.”

Blue energy wordt dus ongetwijfeld een sterke groeisector. De provincie West-Vlaanderen heeft de sector bovendien gedefinieerd als een van haar ‘Fabrieken van de Toekomst’. De haven van Oostende kan daar haar voordeel mee doen, en ook voor de tewerkstelling is het een mooie ontwikkeling. “Er is bijvoorbeeld becijferd dat per geïnstalleerde windmolen gemiddeld 2,5 voltijdse medewerkers nodig zijn voor technisch onderhoud. De drie nu al gerealiseerde parken tellen 181 molens, reken dus maar uit”, besluit Laure Martroye.

bron: Jobat

 
Delen
Deel dit bericht