Hoe zou het zijn met... de onderzeese Nemo-kabel van Elia?

21 januari 2015

In het voorjaar van 2015 zullen zowel Elia als de Britse partner National Grid definitief beslissen over hun investering in het Nemo-project, de onderzeese kabel tussen België en het VK

De Stevin- en Nemo-projecten van Elia lijken in een stroomversnelling te raken. Nemo is de onderzeese kabel die België met Engeland zal verbinden en in Zeebrugge aan land komt. Van daaruit vertrekt een landverbinding naar Zomergem, waarvoor het elektriciteitsnet moet versterkt worden.

Verschillende gemeenten hadden bezwaren ingediend bij de Raad van State, maar die obstakels zijn inmiddels van de baan: 'We kunnen al begin 2015 met de voorbereidende werken starten, onder meer de afbraak op het militaire domein en het gedeeltelijk ondergronds brengen van de bestaande 150kV-lijn ter hoogte van Eeklo-Noord. Normaal gezien zal het project eind 2017 volledig rond zijn'.

Nu komt er ook schot in het tweede hete hangijzer: de twee regelgevende kaders van België en het VK op één lijn krijgen. Nemo is namelijk het eerste investeringsproject van Elia met één gezamenlijk regelgevend model voor beide deelnemende landen, hoewel deze een verschillende traditie terzake hebben.

"Zowel aan de Engelse als de Belgische zijde is er nu meer duidelijkheid", aldus Elia in zijn nieuwsbrief. "Wat België betreft, werd het zogenaamd regelgevend cap&floor-mechanisme ingevoerd en daarbij komt nog de nieuwe tariefmethodologie die eind 2014 definitief werd goedgekeurd."

Nog in het voorjaar van 2015 zullen Elia en National Grid de finale investeringsbeslissing over het project nemen. Als het antwoord van beide partijen positief is, dan zou de onderzeese kabel (130 km offshore en 11 km onshore, waarvan 1 km in het Verenigd Koninkrijk en 10 km in België) tegen eind 2018 onder spanning kunnen worden gezet.

Ondertussen worden naar verluidt de contracten voor de installatie van de kabelverbinding en conversiestations verder voorbereid en worden ook de onderhandelingen voortgezet voor de aankoop van de site waarop het nieuwe conversiestation zal worden gebouwd.

Bron: www.engineeringnet.be - Bert Belmans (foto: Elia)

 
Delen
Deel dit bericht