Keuze voor Blue Growth - de juiste strategische beslissing

11 januari 2017

Met de ommezwaai naar de “Blauwe Groei” na het wegvallen van de ferrytrafieken heeft de Haven van Oostende de juiste keuze gemaakt.  De realisaties in 2016 zijn een opsteker voor de volgende jaren. Zeker vanaf 2018, want dan worden de windparken Rentel en Norther gebouwd. Deze laten een forse groei verhopen.

Voor 2015 berekende de Nationale Bank van België, voor een trafiek van 1 295 000 Ton, een toegevoegde waarde van 512 mio € en een tewerkstelling van 4 958 personen in het gehele havengebied zoals door de NBB gedefinieerd in analogie met andere havens.  Deze cijfers liggen voor beide criteria hoger dan in 2008 wanneer de roro trafieken een ongekende hoogte bereikten van bijna 300 000 camions of trailers.

2016 laat een trafiek optekenen van 1 463 988 Ton, een stijging met 13,1%.  Het betreft bulktrafieken: zand, grint, kleiproducten (kattenbakvulling), ertsen als ferrosilicium en ferrochroom, houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Door de bouw van het Nobelwind windmolenpark nam het aantal schepen (calls, excl. visserij en pleziervaart) toe van 2 687 naar 3 406 (+26,8%).

De belangrijkste graadmeter die de Haven hanteert is de tewerkstelling in de voorhaven. Dat zijn allen die rechtstreeks betrokken zijn bij essentiële haventrafieken, specifiek de Blue Growth waarvan de windmolenactiviteit de bijzonderste bedrijvigheid is.

Eind 2015 was de tewerkstelling in de voorhaven voor het eerst boven de 1 000 gestegen (1 015 jobs) waarvan 280 in de offshore windactiviteit.  In 2016 tellen we 1 103 jobs waarvan 366 in de offshore wind gerelateerde bedrijven (+30%).  Op enkele individuen na betreft het hier lokale mensen in vast dienstverband.  Hierin is de tewerkstelling bij Rentel en Siemens begrepen, die tijdelijk een onderkomen vinden bij Greenbridge tot ze eind maart definitief naar de voorhaven verhuizen.  De nieuwbouw op de Halve Maan die voor Rentel voorzien is, nadert zijn voltooiing.

De Haven is zich ervan bewust dat nog heel wat inspanningen moeten geleverd worden om het streefcijfer van 1 250 arbeidsplaatsen (verhoogd van het oorspronkelijke doel van 1 000) in de voorhaven te halen maar het is een ambitie die haalbaar is.

Niet inbegrepen in deze cijfers is de tijdelijke tewerkstelling, die de behandeling van de funderingen voor het Nobelwind project meebracht en dat al snel een paar honderd bedroeg.  Een dertigtal mensen van Jan de Nul en Vestas zijn nu nog ter plaatse om de verdere montage te begeleiden.  Op de mensen van Jan de Nul na waren dit veelal buitenlanders (Denen, Nederlanders, Duitsers, Polen) en dat zal de lokale horeca, taxis, e.d. wel geweten hebben.

Ook niet inbegrepen zijn de bemanningen van de Crew Transfer Vessels die dagelijks een niet aflatende stroom technici van en naar de windmolenparken brengen.  Een dertigtal CTV’s is momenteel actief, 110 verschillende CTV’s zijn in 2016 voor lange of korte tijd in de Haven actief geweest.  De meeste bemanningen zijn buitenlanders.

De Haven plant in 2017 substantiële investeringen teneinde voldoende accommodatie te kunnen bieden aan de groeiende offshore activiteiten.  Ook het Vlaams Gewest doet zijn duit in het zakje met de vernieuwbouw van kaai 101, de geplande verbreding van de haventoegang aan de Halve Maan en de bouw van onderzoekinfrastructuur op de Greenbridge site in Plassendale 1.

Met dit alles bouwt Haven Oostende verder aan haar toekomst als dé hub voor de offshore industrie met hoogwaardige stabiele tewerkstelling als voornaamste resultaat.

 

 

 

 

 

bron : http://www.portofoostende.be/news/keuze-voor-blue-growth-de-juiste-strat...

 
Delen
Deel dit bericht