Masterproef op GreenBridge E-cube

15 februari 2019
foto zijzicht E-Cube GreenBridge

WARMTEVERLIEZEN BIJ EEN PASSIEFBOUW, DE E-CUBE. Camille Petit, thesisstudenten industrieel ingenieur, zal zich voor haar masterproef focussen op het uitvoeren van een coheatingtest op de E-cube @GreenBridge Oostende.  

Verschillende strategieën ter bepaling van de warmteverliescoëfficiënt (HLC)

1e Fase: met aluminiumfolie
Bij het bepalen van de warmteverliescoëfficiënt is het belangrijk dat de hoeveelheid toegevoegde warmte kan gemonitord worden. Enerzijds wordt de E-cube
verwarmd met behulp van elektrische convectoren, die verbonden zijn met energieloggers. Anderzijds werd aluminumfolie aangebracht op alle beglaasde delen
om de zonnewinsten te elimineren. De aluminiumfolie zorgt ervoor dat de zonnestralen weerkaatst worden en de warmte zodoende niet in het gebouw kan
binnendringen. Tijdens de testen worden ook de binnen- en buitentemperatuur gemeten. Met behulp van al deze verschillende data kan tenslotte bepaald worden
wat de warmteverliescoëfficiënt van de E-cube is. De warmteverliescoëfficiënt [W/K], ook wel Heat Loss Coefficient (HLC) genoemd, is een maat voor het
warmteverlies via de gebouwschil.
In deze eerste fase worden er 2 verschillende testen uitgevoerd:
• Co-heating test
• QUB test
 

2e Fase: zonder aluminiumfolie
Bij deze fase worden de voorgaande testen herhaald maar ditmaal zonder aluminiumfolie. Hierbij kan er vervolgens bekeken worden wat het effect is van de
aluminiumfolie op de ramen.
In deze fase komen volgende testen aan bod:
• Co-heating test
• QUB test
• ROLBS Randomly Ordered Logarithmic Binary sequence test
• Free floating
 

Doelstelling
Het doel van dit experiment is om enerzijds de resultaten van de verschillende testen met elkaar te
vergelijken. Anderzijds wordt de impact van de aluminiumfolie op het resultaat in kaart gebracht en wordt
er nagegaan hoe de zonnewinsten kunnen geïntegreerd worden in de analysemethodes.
 

Planning
De proefopstelling vindt plaats van begin februari tot medio april.


VAKGROEP ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
Camille Petit; Promotor: Prof. Dr. Ir.-Arch. Jelle Laverge; Begeleider: Ir.-Arch. Stijn Van de Putte

Contact
Camille.Petit@ugent.be
www.ugent.be/ea/architectuur

 
Bijlage(n): 
Delen
Deel dit bericht