Meer ‘blauwe jobs’ door efficiënter beheer van datastromen (EMIS)

23 oktober 2015

Vijf jaar na de lancering van het Europese Marien Observatie- en Data netwerk EMODnet is de Europese Commissie optimistisch. Door via EMODnet de toegang tot zeeobservatiegegevens te vergemakkelijken, zullen bedrijven deze verhoogde efficiëntie kunnen omzetten in het creëren van meer maritieme jobs. Ook ons land zal hiervan de vruchten plukken, stelt staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein.

Meer dan 350 Europese mariene experten kwamen dinsdag 20 oktober samen in Oostende om de rol van open mariene data te bediscussiëren. Staatsecretaris voor de Noordzee en Oostendenaar Bart Tommelein opende de conferentie en ziet alvast belangrijke mogelijkheden voor België en Vlaanderen: ‘Scheepvaart, toerisme, zandontginning en windenergie zijn van het grootste belang voor de economie van ons land. Ook innovatieve sectoren als aquacultuur en golfenergie nemen toe in intensiteit en scheppen verwachtingen voor de toekomst. Bij elk van die activiteiten zijn gegevens over de toestand van de zeebodem, de stromingen, het milieu, de zandvoorraden, enz. broodnodig. Ik maak me sterk dat het steeds meer gecoördineerd verzamelen en ter beschikking stellen van die data, zal bijdragen aan de blauwe groei, en ook in ons land tot jobcreatie zal leiden.’

Recent onderzoek toont aan dat de Blauwe economie in Europa goed is voor meer dan 4 miljoen directe en 1,5 miljoen indirecte jobs. Voor de directe jobs zijn de belangrijkste sectoren het kusttoerisme (49%), maritiem transport (20%), visserij/aquacultuur (14%), scheepsbouw en -herstelling (11%), olie & gas (5%) en windenergie (0,7%). Voor België is deze Blauwe economie goed voor meer dan 50 000 directe en indirecte jobs. Van de directe, zee-gerelateerde jobs in ons land neemt scheepvaart 49% voor haar rekening, gevolgd door kusttoerisme (23%), visserij & visverwerking (11%), windenergie (11%) en scheepsherstellingen (5%).

Cruciaal voor de ontwikkeling van een ‘blauwe economie’ is toegang  tot  kwaliteitsvolle gegevens. Deze data zijn gebaseerd op metingen en observaties uitgevoerd door wetenschappers verbonden aan overheidsinstellingen of aan privé-instellingen allerhande. Het gaat hier bijvoorbeeld om het gedetailleerd in kaart brengen van de zeebodem (belangrijk bij het leggen van onderwater telecommunicatiekabels & gaspijpleidingen, en bij het inplannen van nieuwe windparken), het inschatten van zandreserves (nuttig bij het plannen van kustbeschermingswerken en het verzorgen van toeristische stranden), het opvolgen van de visbestanden, etc. Door zo veel mogelijk gegevens verzameld op zee centraal te ontsluiten verbetert de beschikbaarheid gevoelig. Hierdoor zullen bedrijven veel efficiënter kunnen werken, zullen ze middelen uitsparen die ze vervolgens aan jobcreatie kunnen besteden en zal innovatie een duw in de rug krijgen. Tot voor kort bleven data die door wetenschappers verzameld werden op zee grotendeels onbereikbaar voor marktpartijen.

Daarom lanceerde de Europese Commissie in 2009 het EMODnet-netwerk. In 2014 opende het EC-projectkantoor van het Europese Marien Observatie- en Data netwerk (http://www.emodnet.eu/) te Oostende. De Vlaamse overheid steunt, via het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dit EMODnet door het secretariaat te hosten en technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de portaalsite en van diensten voor datagebruikers.

Bron: emis.vito.be

 
Delen
Deel dit bericht