Project ‘SAVE – Slim aansturen van elektriciteit'

16 februari 2015

In het kader van de IWT oproep ‘VIS trajecten 2013’ hebben Boerenbond, Unizo, Tecnolec en ODE met succes een projectvoorstel ‘SAVE – Slim aansturen van elektriciteit’ ingediend. Het traject zal op 1 oktober 2014 van start gaan.

De doelstelling van dit vierjarig project is om elektrische energie op KMO niveau zo efficiënt mogelijk in te zetten. Door in te spelen op stuurbare lasten, de opslag van elektriciteit en de eigen energieproductie is een  verdere optimalisatie van de elektrische situatie op bedrijfsniveau mogelijk.
 

 • 3 demosites waar alle aspecten van de concrete implementatie van een aangepaste regeling aan bod komen (o.a. op de GreenBridge-site)
 • Een QuickScan waarmee op een snelle manier het potentieel van demand side management bij een zeer grote groep aan bedrijven kan worden bepaald
 • Een Simulatietool voor gedetailleerde analyse van het potentieel van een DSM-regeling
 • Richtlijnen en databank omtrent het potentieel bij type-cases, zowel naar economische haalbaarheid, naar technische toepassing en naar implementatiekost
 • Begeleiding bij de uitrol bij een aantal concrete bedrijven
 • Grootschalige kennisverspreiding van de demo's en cases als voorbeeldtraject

 

Wat kan dit project u bieden?   

 • Gratis individueel advies bij technologie-implementatie en/of advisering   
 • Extra korting op betalende activiteiten (seminaries, workshops en opleidingen)  
 • Exclusieve gratis ledentoegang tot de simulatiesoftware:   
  • Onbeperkt gedurende de eerste drie projectjaren  
  • In jaar 4: beperking tot 10 simulaties, vanaf de 11e simulatie zal een vergoeding van 10 euro/simulatie gevraagd worden met een maximum van 500 euro    
 • Eerstelijnsinformatie over de projectresultaten  
 • Individuele begeleiding bij de aanvraag van een IWT KMO haalbaarheidsstudie of innovatieproject   
 • Uitbreiding van uw netwerk   
 • Visibiliteit   
 • Partnermatching  
   

Alle ondernemingen die tot de doelgroep van het project behoren kunnen lid worden. 

 

 

 
Delen
Deel dit bericht