Spectaculaire 1e editie van Belgian Offshore Day in Haven Oostende

11 december 2014

Op woensdag 10 december vond op de Rebo-site in de Haven van Oostende de eerste editie van de Belgian Offshore Day plaats. De Belgian Offshore Day is een business event dat, zoals de naam het zegt, volledig in het kader van de offshore wind business staat. Alle regionale spelers actief in deze sector waren aanwezig en kregen de gelegenheid om hun kennis en werkmethode in de kijker te zetten.

Het hoogtepunt van de dag was de demonstratie met een helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen en een serviceboot (Geosurveyor X) van GEOxyz. De helikopter dropte 2 passagiers op het dek van de boot. Het landingsoppervlak was nauwelijks 25 m².

Beide bedrijven zijn een mooi voorbeeld van hoe een KMO haar aanbod kan aanpassen naar een nieuwe markt.  De Offshore Wind Business kende een bloeiende start met de ontwikkeling en de bouw van windmolenpark C-Power.

De bouw van 4 andere parken liep vertraging op door het uitblijven van de Stevin-verbinding. Deze hoogspanningsverbinding zal het mogelijk maken om de geproduceerde elektriciteit van deze nieuwe parken te verdelen over het Belgisch elektriciteitsnet. Nu de goedkeuring voor deze hoogspanningsverbinding is gegeven kan de bloeiende offshore windindustrie aan een tweede periode van groei en innovatie beginnen.

Staatssecretaris van de Noordzee, Bart Tommelein, kwam zijn visie over de toekomst van de Belgische offshore wind industrie toelichten: ‘Grootschalige elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar in de hernieuwbare energiemix. De komende jaren staat de Belgische offshore windsector voor grote investeringen die een antwoord bieden op de uitdagingen voor onze toekomst.’

Aan de hand van een panelgesprek werd  vooruit geblikt op de volgende fase voor de Belgische offshore windindustrie waar de focus niet langer ligt op het bouwen van de windmolenparken maar op de uitdagingen die bij het succesvol uitbaten van zo’n park komen kijken.

De Belgian Offshore Day is een mooi bewijs dat ondernemers geloven in de strategische beslissing van het havenbestuur om Haven Oostende uit te bouwen als service haven. Eerder dit jaar lanceerde de Haven in het kader van het Europees project ‘Duurzame Zeehavens’ haar masterplan. Daarin werd een antwoord gezocht op de groeiende toestroom aan bedrijven en werd een strategie uitgewerkt voor de organisatie op het land van de blue energy sector.  

Het belangrijkste doel van deze Belgian Offshore Day was om de concessiehouders van de nieuwe parken duidelijk te maken dat er reeds een kritische massa omtrent de offshore industrie aanwezig is op de Rebo-site. Er kan met andere woorden heel wat toegevoegde waarde gecreëerd worden door lokale toeleveranciers.  Dit resulteert dan weer in lokale tewerkstelling.

De initiatiefnemers e-BO Entreprises, C-Power en Senvion blikken alvast terug op een geslaagde eerste editie. “De Belgian Offshore Day wil een platform bieden om innovatie verder te blijven stimuleren en de Belgische bedrijven definitief op de kaart te zetten als pioniers, ” licht Christophe Dhaene van e-BO nog toe.

 

contact

Laure Martroye / marketing  AG Haven Oostende / press & communication REBO nv laure.martroye@portofoostende.be / www.portofoostende.be / www.reboostende.be
Slijkensesteenweg 2 / 8400 Oostende / +32 59 34 07 11 / +32 478 242 883
 
Delen
Deel dit bericht