‘speech CEO op GreenBridge nieuwjaarsreceptie 27 jan 2017’

27 januari 2017

Beste aanwezigen

Het is mij een eer om u allen te verwelkomen om het nieuwe jaar in te zetten

In het bijzonder wil ik danken:

Dhr.Carl De Caluwe, Gouverneur provincie West Vlaanderen 

Prof. Carl De Vos, UGent vertegenwoordiger in West-Vlaanderen

Leden Management Comité en/of Raad van Bestuur GreenBridge:

 • Prof. I Lemahieu, directeur DOZA, UGent
 • Dhr. Paul Gerard, gedelegeerd bestuurder Haven Oostende
 • Dhr. Lode De Geyter, algemeen directeur HoWest
 • Dhr Luc Van Holm, HoWest
 • Dhr. Stefaan Matton, Alg directeur POM WVL
 • Dhr. Philip Maertens, directeur Process Automation & Engineering, Siemens

De aanwezige leden van de stadsbestuur Oostende

Leden van de ‘blauwe cluster’ van de Universiteit Gent:

 • prof. Colin Janssen, UGent/Blue Growth
 • dr. Margriet Drouillon 
 • dr. Jeroen Demaeyer 
 • dr. Thibaud Mascart, ter vervanging van prof. Ann Van Reusel
 • prof. Philippe De Maeyer
 • prof. Peter Bossier
 • Emeritus prof. Patrick Sorgeloos

Dhr. Philip Lefebre, en zijn ING collega’s (die zorgden voor de drank op de receptie)

Natuurlijk zijn er mensen die hier graag waren geweest doch door verhinderd waren en zich laten verontschuldigen:

Leden Management Comité en/of Raad van Bestuur GreenBridge

 • Prof     Rik Van de Walle           Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.              
 • Prof     Freddy Mortier               Vice – Rector UGent
 • Prof     Koen Goethals               Academisch Beheerder UGent  
 • Dhr.     Jean de Bethune           Gedeputeerde provincie WVL
 • Mevr.   Leen Govaerts               VITO    

Laten zich eveneens verontschuldigen 

 • Dhr Bernard De Potter, Alg Directeur Vlaio
 • Dhr. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA     
 • Dhr.Johan Vandelanotte, burgemeester Oostende
 • Prof. Peter Troch, prof. Dirk Stroobandt en prof. Ann Van Reusel
 • Dhr. Sas van Rouveroij van nieuwaal, voorzitter RvB van de Universiteit Gent
 • Mevr. Conny Van Geluwe, directeur TUA West
 • Mevr. Nathalie Oosterlinck, CEO van Rentel, en de Rentel medewerkers in GreenBridge

 

Bij de overgang van 2016 naar 2017 past het om nog even stil te staan bij wat 2016 betekende voor GreenBridge :

 1. Jaar van de uitbreiding van ‘Blue Energy’ focus naar ‘Blue Growth’ focus
 2. De Incubator bezetting : kwantitatief aspect en kwalitatief aspect (hierover later meer)

 

Uitbreiding van focus Blue Energy naar Blue Growth (voor zij die het nog niet weten: BG=EU lange termijn strategie voor duurzame exploitatie van zeeën en oceanen).

Dat we vanuit UGent-campus Oostende willen meewerken aan deze EU strategie mag blijken uit vlgde zaken:

 • de aanwerving van Noémie Wouters, dr. In de mariene biologie die als ‘Blue Growth Liaison officer’ de link legt/ zal leggen tss UGent academici en incubatorbedrijven

                      Zij organiseerde hier in 2016 voor het eerst een 2 weken durende internationale Blue Growth Summer school (met ondersteuning                         van stad Oostende, Flanders Knowledge Area en hoofdsponsor DEME) en met medewerking van Oostendse bevolking voor de                             ‘Vlaamse avond voor onze internationale studenten’).

 • De oprichting door UGent van een ‘Blue Growth consortium’ gelinkt aan UGent campus Oostende waarvan prof. Colin Janssen, gezien zijn ruime ervaring o.a. als oprichter van een eerder consortium marine@UGent, al snel de begeesterde en begeesterende trekker werd en
 • die er als directeur, samen met 2 UGent business developers, dr. Jeroen Demaeyer en dr. Margriet Drouillon, samen met Noémie en mezelf van GreenBridge het dagelijks bestuur van de cluster vormen
 • prof. I. Lemahieu, directeur DOZA , nam graag de taak van coördinator van de ruimere Blue Growth stuurgroep op zich met mariene en maritieme onderzoekers uit diverse faculteiten (en dat zijn er heel wat!)

 

En recent werd door de UGent een vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen aangesteld, prof. Carl De Vos, die zal zorgen voor coördinatie van de vele inspanningen van de UGent in de campussen in deze provincie: Kortrijk, Oostende en Brugge

Ik wil alle vernoemde personen uitdrukkelijk en oprecht bedanken voor hun inzet en het aangehouden geloof in de Blue Growth focus in Oostende.

 1. Incubator bezetting

GreenBridge heeft, in de beide vleugels 100% kantoorbezetting waarvan ong. 75% in blue growth sectoren (bedrijf Rentel verhuist naar een eigen gebouw en verlaat ons spijtig genoeg binnen enkele maanden. Wij zullen de aangename en verrijkende sfeer tijdens de middagpauzes missen en ook het pingpong tornooi zal minder spannend worden) maar we maken ons sterk dat er al kandidaten zijn om hun plaats in te nemen.

Graag wil ik met u vooruitblikken op het veelbelovend 2017:

 1. 2017 kan hét jaar van GreenBridge incubator met focus op BG én van UGent Campus Oostende worden

                Vanuit GreenBridge incubator: ons best doen om ism onze partners nog méér ondersteuning voor incubator bedrijven te kunnen                         aanbieden, vooral die in de Blue Growth sectoren.

Dat GreenBridge incubator stilaan een ‘begeerde bruid’ wordt op gebied van mariene/maritieme zaken, mag blijken uit 2 zaken:

 • Recent werden we vanuit 2 hoeken benaderd voor deelname als projectpartner aan een prestigieus H2020 project gelinkt aan Blue Growth
 • Omdat België aast op een niet-permanente zetel in de VN veiligheidsraad voor 2019-2020, werd GreenBridge, in het kader van de verkiezingen hiervoor (in 2018), gevraagd om voor een delegatie uit New York, samen met enkele van onze partners, mee te werken aan een seminarie over marien/maritieme ‘capacity building’ en ‘technologie transfer’ rond conservatie en duurzaam gebruik van mariene resources.

 

                 Voor mariene/maritieme bedrijven is alvast een volgend event gepland ism VITO, FMC en Cronos group: ‘Smart@sea (want                              ‘Industrie 4.0’, ‘Internet of things’ en ‘big data’… daarover hebben de meesten onder u al gehoord maar voor de finesse en                                       toepassingen in marien/maritiem milieu… komt u best naar deze infodag op 20 april). Binnenkort meer info en inschrijvingsmodule op                     onze website, maar u kan alvast de dag in uw agenda noteren.

      2. Op UGent Campus Oostende (‘het Wetenschapspark’) zijn ook veel plannen voor 2017

 • Inrichten en bouwrijp maken van 18 ha wetenschapspark door UGent (nutsvoorzieningen, wegen, groen stroken…) voor doorgroeiende bedrijven
 • Bouw van 2 onderzoeksgebouwen: Het Coastal Ocean Basin (zgn. ‘golfbak’) en de ‘sleeptank’ (eerste spadesteek door minister Weyts, eind februari)

 

Verder hoop ik om, SAMEN met stad Oostende, Blue Energy port Oostende, VLIZ, Ilvo, FMC en Universiteit Gent, onder het moto ‘een voor allen en allen voor één’ een succesverhaal te maken dat Blue Growth in Oostende, via een win-win voor iedereen, op Europees niveau (and beyond) op de kaart kan brengen.

De meesten onder jullie brengen straks een geleid bezoek aan de nieuwe onderzoeks-instelling ‘StressChron’. Dit is een initiatief van UGent en Ilvo. De verbouwingen eind 2016 waren van bijzonder korte duur maar vergden op verschillende vlakken toch heel wat inspanningen en begrip (waarvoor dank aan de incubator bedrijven). Dat het resultaat gezien mag worden, zullen jullie tijdens de rondleiding zelf vaststellen. Wij heten StressChron en vooral de directeur en gedreven entrepreneur in spe dr. Johan Aerts van harte welkom!

Dames en heren, need I say more? Ik hoop dat u, samen met mij overtuigd bent van het potentieel van UGent Campus Oostende ‘met de blik naar de zee’ en van het samenwerkingspotentieel met vele Oostendse betrokken partijen en nodig jullie nu uit voor de rondleidingen bij StressChron.

 
Fotogalerij
Delen
Deel dit bericht