Blue Growth Onderzoeksinfrastructuur

De werken voor het Coastal & Ocean bassin en de Sleeptank op het wetenschapspark zijn volop bezig

Half mei 2014 besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister Ingrid Lieten om 5 miljoen euro te investeren in het project Gen4Wave. Op maandag 19 mei 2014 besliste de raad van Bestuur van de Herculesstichting om de aanvraag van de UGent en KU Leuven tot ondersteuning van zware onderzoeksinfrastructuur gekoppeld aan Gen4Wave goed te keuren voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Met Gen4Wave gaat een investeringsproject rond kustwaterbouwkunde en energiewinning op zee van start.

De middelen worden gebruikt voor de realisatie en opstart van een groot bassin met golf-, getij- en windgeneratie. In het persbericht van de Vlaamse Overheid stelt Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “Deze golftank is essentieel om onze internationale positie in de offshore engineering te versterken. Bovendien biedt de infrastructuur de kans aan bedrijven en overheidsinstellingen om innovatieve ontwerpen te ontwikkelen voor energiewinning op zee of kustverdediging voor de verwachte stijging van het waterpeil. We investeren hiermee in baanbrekend onderzoek over duurzame energiewinning uit golven, getijden en wind, waarbij we onze wetenschappers en onze bedrijven samenbrengen.”

Gen4Wave

De realisatie van de golftank is één van de pijlers van Gen4Wave, een actieplan omtrent golf- en getij-energie. Het plan werd uitgewerkt door de universiteit van Gent op vraag van Generaties, een werkgroep die Vlaanderen positioneert in het domein van hernieuwbare energie.

Golftank

De golftank is een bassin van 30 op 30 meter en laat toe om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige en offshore constructies, zoals havendammen, golf- en getij-energieconvertoren of offshore windturbines, te onderwerpen aan de inwerking van golven, getijstroming en wind. Door het gedrag van de constructies op deze belastingen te meten, wordt het ontwerp van de constructies op ware grootte geoptimaliseerd. De middelen van Hercules zullen specifiek gebruikt worden om de nodige golven en stroming in de golftank op te wekken. Een unieke combinatie van golf- en stromingskarakteristieken wordt beoogd. Hierdoor kan de uitdagende onderzoeksroadmap, zoals opgesteld door KU Leuven en de UGent in het kader van de Hercules-aanvraag, gerealiseerd worden.

De golftank wordt een belangrijke motor van innovatie in de sector. Dergelijke infrastructuur is immers overbevraagd in Europa waardoor de Vlaamse industrie en Vlaamse onderzoekers vaak met lage prioriteit worden toegelaten tot buitenlandse infrastructuur. Dit vormt een rem op innovatie voor gevestigde spelers zoals bv. DEME en Jan De Nul, maar ook voor recente initiatieven zoals het onderzoeksproject FlanSea, dat ook al eerder (2010) kon rekenen op onderzoeks- en innovatiesteun van het IWT-Vlaanderen. Bovendien biedt de beoogde golftank een aantal unieke mogelijkheden om de golven, de stroming en de wind te op te wekken, te meten en te sturen zodat er ook internationale interesse te verwachten is om de infrastructuur te gebruiken. Dit kan leiden tot buitenlandse investeringen en industriële activiteiten in Vlaanderen.

De infrastructuur zal ingebed worden in het UGent-wetenschapspark GreenBridge in Oostende. Daar zal de afdeling Maritieme Toegang (departement Mobiliteit en Openbare Werken) onderzoekshallen bouwen van 190 op 90 meter. Het project vindt er aansluiting met de Haven Oostende die zich al sterk profileert in het domein van offshore energie. Het haakt op die manier ook volledig in op de plannen van de provincie West-Vlaanderen in het kader van de Fabriek van de Toekomst Blue Energy. De uitbating van de infrastructuur zal gebeuren door het partnerschap UGent, KU Leuven en Waterbouwkundig Laboratorium die ook allen in het project investeren, waardoor de nodige relevante spelers in het domein van schaalmodellering worden samengebracht.

 
Delen
Deel dit bericht