ORC Next

Een project rond de nieuwe generatie Organic Rankine Cycles

De huidige procesindustrie (cement, glas, papier, plastic, chemicaliën,…) heeft te maken met een enorme hoeveelheid aan restwarmte. Experts nemen aan dat het jaarlijkse potentieel aan ongebruikte industriële restwarmte voor Europa alleen al 140Twh bedraagt, hetgeen een mogelijke CO2 vermindering van 14M ton CO2 per jaar betekent. Deze restwarmte is beschikbaar op een lagere temperatuur en kan herwonnen worden in de vorm van elektrische stroom met de ORC-technologie (Organic Ranking Cycles). Deze technologie heeft bijgevolg een enorm economisch potentieel en helpt de ’20-20-20’ doelstellingen van de EU te realiseren.

Meer weten?

W    www.orcnext.be
E     kurt.vandelanotte@ugent.be

 
Delen
Deel dit bericht