PROJECTMEDEWERKER/BUSINESS DEVELOPER

Geplaatst op: 
11 oktober 2018
Bedrijf: 
GREENBRIDGE NV
GreenBridge

GreenBridge is een incubator en innovatiecentrum voor Blauwe Groei, gevestigd in Oostende. GreenBridge wil zich regionaal en mondiaal verder ontwikkelen tot de draaischijf voor innovatie van de blauwe industrie. Het enthousiasmeren en aantrekken van bedrijven, in de eerste plaats start-ups, en ook stakeholders uit de academia en de overheid is voor GreenBridge essentieel om haar positie in het blauwe groei landschap te bestendigen. Onder meer door uitvoering en ondersteuning van innovatieprojecten ambieert GreenBridge zich nog meer te onderscheiden als “the-place-to-be” voor blue growth.

VACATURE PROJECTMEDEWERKER/BUSINESS DEVELOPER GREENBRIDGE NV

Taakomschrijving

In het kader van twee lopende Europese innovatieprojecten wordt een wetenschappelijk/business development medewerker met een voltijdsstatuut aangeworven.

 

Link2Innovate is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Nederlandse incubatoren. In dit kader faciliteerde GreenBridge 4 blue growth innovatiematches tussen technostarters in de blauwe groei en grotere partnerbedrijven. De nieuwe medewerker zal het goede verloop van de innovatiematches behartigen in samenwerking met de respectievelijke coaches. Een belangrijke mijlpaal is de vormgeving en invulling van het slot event van het project. Een centraal gegeven zal eruit bestaan de incubator functies van GreenBridge zichtbaarheid te geven.

 

Het Europese H2020 project COASTAL (Collaborative Land-Sea Integration Platform) is in mei 2018 van start gegaan en heeft een looptijd van 4 jaar. Dit project richt zich op verbetering van de economische en bestuurlijke land-zee synergie in zes Europese kustgebieden, zonder fragmentatie van kennis en expertise. Een betere samenwerking tussen economische operatoren op zee en aan land dient te leiden tot een economische meerwaarde en ontwikkeling van kustgebieden en het achterland. Het project volgt hierbij een ‘multi-actor’ benadering, waarin de landbouw-, visserij-, toeristische en andere economische sectoren direct bijdragen aan het project en gebruik kunnen maken van de resultaten. COASTAL is een samenwerking van 29 partners uit 8 EU-lidstaten, en georganiseerd rond zes casestudies: Peloponessos (GR), Mar Menor (ES), Charente stroomgebied en kustzone (F), Baltische Zee/Norrström (S), kustzone Constantza (RO), en de Belgische kustzone (regio Oostende). VITO is projectcoördinator .

 

GreenBridge coördineert een werkpakket rond ‘Scenarios en Transitiepaden’. Dit is gericht op kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de historische en toekomstige trends in de casestudies. Deze zullen gebruikt worden als input voor de systeemmodellering en business en beleidsanalyses. Het werkpakket omvat, naast een literatuuronderzoek, drie taken: het opstellen van generieke en projectspecifieke scenario’s en “transitiepaden”, en toepassing daarvan om de robuustheid van voorgestelde beleidsaanbevelingen en businessplannen te onderzoeken. Daarnaast neemt GreenBridge ook een coördinerende rol op zich in de Belgische case studie. Momenteel faciliteert GreenBridge mee stakeholder workshops in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Er wordt een sociologische methodologie toegepast om de deelnemers te begeleiden in het systeemdenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor problemen die ze zelf aandragen. De projectmedewerker zal hier een ondersteunende rol in opnemen.

 

De volgende taken vallen binnen het functieprofiel:

  • Actieve follow-up van de Link2Innovate innovatietrajecten en het vormgeven van het slot event;
  • Samen met COASTAL-projectpartners scenario’s en transitiepaden ontwikkelen en toepassen;
  • Tijdige realisatie van de in Link2Innovate en COASTAL voorziene mijlpalen en rapporteringen waarvoor GreenBridge verantwoordelijk is;
  • Behartigen van de communicatie met de project coördinatoren en andere partners;
  • Medewerking verlenen aan de algemene GreenBridge werking;Ontwikkelen en uitwerken van GreenBridge project & business development ideeën met de focus op het versterken van de incubator werking.

 

Gewenst profiel

 

  • Master in de (toegepaste) wetenschappen, bij voorkeur met ervaring in de blauwe groei/economie
  • Netwerker die accuraat communiceert en aanleg heeft voor stakeholder interactie
  • Ervaring/voeling met crossdisciplinariteit en transitiedenken
  • Internationale werkervaring is een meerwaarde
  • Zin voor initiatief en affiniteit met ondernemerschap

 

Bij interesse graag uw CV en een motivatiebrief opsturen ter attentie van dr. Noémie Wouters, CEO ad interim GreenBridge (noemie.wouters@ugent.be). De deadline voor indiening is donderdag 18 november 24:00. De data voor sollicitatiegesprekken en eventuele indiensttreding worden bilateraal afgestemd. De plaats van tewerkstelling is GreenBridge NV, wetenschapspark 1, 8400 Oostende.

 
Delen
Deel dit bericht