Wat is blue energy?

Onder de noemer ‘blue energy’ of ‘blauwe energie’ wordt in Oostende verstaan alle energie opgewekt door offshore wind en golf & getij.

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy waarvan de blue energy corner in GreenBridge deel uit maakt, duidde Oostende aan als gebied waar de ontwikkeling van hernieuwbare energie door Blue Energie vorm krijgt.


Soorten

 • Offshore windenergie
  • Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit .Windenergie is de sterkst ontwikkelde poot binnen hernieuwbare energie. Offshore wijst er op dat dit zich op enige afstand van de kust (aflandig) bevind.

 

 • Golfenergie
  • Golfenergie is een bron van energie met een geschat potentieel van 3.7 TW. Verschillende kaarten geven aan dat tegen 2020 ongeveer 3.5 GW zal geïnstalleerd zijn in Europa. Er wordt verwacht dat dit zal toenemen tot ongeveer 180 GW in 2050. Momenteel is de markt van golfenergie helemaal niet geconsolideerd, met veel concepten en apparaten die tegen elkaar racen. De grote uitdagingen zijn: welk type technologie of welk concept gebruiken bij welke condities, hoe de energie-opbrengst verhogen, hoe de robuustheid verhogen, ... (bron: SET)

 

 • Getij-energie
  • Getij-energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen. (bron: Wikipedia)

 

Verneem er het fijne van in de blue energy corner

De blue energy corner is een onderdeel van de demonstratieruimte binnen GreenBridge (met meer dan 2500 bezoekers/jaar) en fungeert als de vitrine en katalysator van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy. De blue energy corner wordt getrokken door GreenBridge i.s.m. Power-Link UGent en heeft als doel de zichtbaarheid en de sensibilisering rond offshore wind en golf- en getij-energie te vergroten. Binnen dit kader (co)organiseert GreenBridge verschillende workshops en netwerkevenementen en bieden wij ruimte aan demo’s van projecten of bedrijven die direct of indirect met offshore wind, golf- en/of getij-energie gelinkt zijn.

Doelpubliek: 

 • Blue Energy Professionals

 • (West-)Vlaamse KMO’s met oog op transformatie

 • Kennisinstellingen met oog op projectwerking en R&D ondersteuning

 • Studenten met oog op toekomstige technische werkkrachten

 • Projectinvesteerders

 • Beleidsmedewerkers

 • Brede publiek

 

 
Delen
Deel dit bericht